PTI Labour Wing Overseas ki france mein meeting

(MVN News) PTI Labour Wing Overseas ki france mein meeting hoi ji mein President Overseas Labour wing: Asghar Ali Sardar  Presidentpti labour wing pakistan: Zubair Ahmad Khan  nay tele phone par  liive khatab kiya iss moky par 
Secretary-General PT I LABOUR WING  ASIM AYAZ nay meeting mein moojd pti k  workers say bat chet krty hoy k pti labour  wing ka maksad PTI  ko  mazboot karna hai aur  bouth jaldhi  france sapin ITALY BELGIAM HOLLAND  MEIN PTI LABOUR KI BODY KA ALLAN KAR DIYa ghy  gha aur  bouth jaldhi President Overseas Labour wing: Asghar Ali Sardar  President pti labour wing pakistan: Zubair Ahmad Khan sapin  france italy proutgal k saut suath  pory  europe ka dora bhi  karin ghin iss moky par li ghi tasweer

0 comments

Write Down Your Responses